ปัญหา Hardware ส่วนใหญ่ที่พบ

กำลังไฟ 

ปัญหา :  เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้

สาเหตุ :  ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ลงเต้าเสียบที่ด้านหลัง

การแก้ปัญหา :  ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นเสียบอยู่ที่เต้าเสียบไปบนฝาผนัง และไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนด์ของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา

 

 

ปัญหา :  เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้

สาเหตุ :  คอมพิวเตอร์อาจอยูในโหมด Sleep 

การแก้ปัญหา :  ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิดเครื่องด่วน นั้นสว่างอยู่ และมีไฟสีเหลืองอำพัน ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อออกจากโหมด Sleep 

 

 

 

----------------------------------------------------

 ฮาร์ดดิสก์ 

ปัญหา :  ข้อความแสดงการผิดพลาดเกี่ยวกับดิสก์ที่ไม่สามารถบูตได้

สาเหตุ :  คอมพิวเตอร์พยายามเริ่มระบบจากดิสเก็ตต์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ สำหรับเริ่มระบบ

การแก้ปัญหา :  นำแผ่นดิสเก็ตต์ออกจากไดรฟ์เมื่อไฟแสดงสถานะบนไดรฟ์ดับ แล้วทำต่อๆ ไป โดยการกดคีย์ใด บนแป้นพิมพ์

 

 

ปัญหา :  การทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ช้าลง 

สาเหตุ :  ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ อาจอยู่กระจัดกระจาย

การแก้ปัญหา :  ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้ คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter

 

 

ปัญหา :  ไฟแสดงการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์สว่างแต่ไม่กระพริบ 

สาเหตุ :  ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อาจจะเสียหาย

การแก้ปัญหา :  ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter และเพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter6 จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter 

 

 

 

----------------------------------------------------

 ซีดีรอม 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ 

สาเหตุ :  ไม่ได้วางซีดีในไดรฟ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การแก้ปัญหา :  ถ้าคุณมีซีดีไดรฟ์แบบโหลดด้วยถาด ให้กดปุ่มนำแผ่นซีดีออก แล้วค่อย กดแผ่นซีดีลงในตำแหน่ง ที่เหมาะสมจากนั้นโหลดแผ่นเข้าไปใหม่

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้

สาเหตุ :  ระบบไม่รู้จักซีดีไดรฟ์

การแก้ปัญหา :  ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วคอยอย่างน้อย 30วินาที จากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้

สาเหตุ :  ใส่แผ่นซีดีกลับข้าง

การแก้ปัญหา :  นำแผ่นซีดีออก แล้วพลิกแผ่นซีดีกลับ จากนั้นโหลดเข้าไปใหม่

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ 

สาเหตุ :  แผ่นซีดีสกปรก

การแก้ปัญหา :  ทำความสะอาดแผ่นซีดีด้วยชุดทำความสะอาด

 

 

 

---------------------------------------------------

 ดิสก์เก็ต 

ปัญหา :  ไฟแสดงสถานะของดิสเก็ตต์สว่างอยู่ 

สาเหตุ :  มีการใส่แผ่นดิสเก็ตต์อย่างไม่เหมาะสม 

การแก้ปัญหา :  นำแผ่นดิสเก็ตต์ออก แล้วใส่เข้าไปใหม่แผ่นดิสเก็ตต์เกิดความเสียหาย ใช้ดิสเก็ตต์แผ่นอื่น หรือตรวจสอบแผ่นดิสเก็ตต์โดยการรันโปรแกรม ScanDisk และเพื่อที่จะรันโปรแกรม ScanDisk จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จาก นั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ ScanDisk ซอฟต์แวร์

 

 

ปัญหา :  ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ไม่สามารถเขียนลงแผ่นดิสเก็ตต์ได้ 

สาเหตุ :  แผ่นดิสเก็ตต์ยังไม่ได้ฟอร์แมต 

การแก้ปัญหา :  ให้ฟอร์แมตแผ่นดิสเก็ตต์

 

 

ปัญหา :  ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ไม่สามารถเขียนลงแผ่นดิสเก็ตต์ได้ 

สาเหตุ :  ดิสเก็ตต์ไดรฟ์มีการป้องกันการเขียน (Write-Protected) 

การแก้ปัญหา :  ยกเลิกการป้องกันการเขียน หรือใช้ดิสเก็ตต์แผ่นอี่นที่ไม่มีการป้องกันการ เขียน และเพื่อที่จะยกเลิกการป้องกันการเขียน ให้เลื่อนแผ่นสีดำที่ด้านหลังของแผ่นดิสเก็ตต์เพื่อปิดรู

 

 

ปัญหา :  การเขียนข้อมูลลงไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้อง 

สาเหตุ :  ตรวจสอบตัวอักษรของไดรฟ์ในสเตทเมนท์ของพาธ 

การแก้ปัญหา :  พรอมต์ A:\> แสดงว่าเรากำลังทำงานจากไดรฟ์ A ส่วนพรอมต์ C:\> แสดงว่าเรากำลังทำงานจากฮาร์ดไดรฟ์

 

 

ปัญหา :  ไม่มีเนื้อที่เพียงพอบนแผ่นดิสเก็ตต์ ดิสเก็ตต์ออก หรือใช้ดิสเก็ตต์แผ่นอื่น 

สาเหตุ :  ลบข้อมูลบางส่วนที่เก็บอยู่บนแผ่น 

การแก้ปัญหา :  ระมัดระวังอย่าลบข้อมูลสำคัญที่เก็บอยู่บนแผ่นดิสเก็ตต์โดยบังเอิญ

 

 

ปัญหา :  ดิสก์เก็ตต์ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านแผ่นดิสเก็ตต์ 

สาเหตุ :  แผ่นดิสเก็ตต์ ยังไม่ได้ฟอร์แมต 

การแก้ปัญหา :  ให้ฟอร์แมตแผ่นฮาร์ดแวร์

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ 

สาเหตุ :  ไม่ได้ตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 

การแก้ปัญหา :  ถ้าเป็นอุปกรณ์แบบพลักแอนด์เฟลย์ วินโดวส์จะรู้จักอุปกรณ์นั้นและตั้งค่า คอนฟิกให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่พลักแอนด์เฟลย์ ให้อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ 

สาเหตุ :  สายเคเบิลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์นั้นหลวม หรือยังไม่ได้เสียบสายไฟของอุปกรณ์ 

การแก้ปัญหา :  เสียบสายไฟ และตรวจดูว่าอุปกรณ์นั้นต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ 

สาเหตุ :  เมื่อคอมพิวเตอร์แนะนำคุณให้เปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเกอเรชันของระบบ 

การแก้ปัญหา :  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง คุณจะเห็นข้อคุณไม่ได้ยอมรับการ เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

 

 

 

---------------------------------------------------

 จอภาพ 

ปัญหา :  อักษรต่าง ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว 

สาเหตุ :  ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม 

การแก้ปัญหา :  ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ

 

 

ปัญหา :  หน้าจอว่างเปล่า 

สาเหตุ :  สายเคเบิลที่ต่อเชื่อมจอภาพเข้ากับ คอมพิวเตอร์นั้นหลวมยังหรือไม่ได้เสียบสายจอภาพ 

การแก้ปัญหา :  เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนั้นเชื่อมต่ออยู่กับ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและแน่นพอ

 

 

ปัญหา :  หน้าจอว่างเปล่า 

สาเหตุ :  คุณได้ติดตั้งยูทิลิตีที่ทำให้หน้าจอว่างเปล่า 

การแก้ปัญหา :  กดคีย์ใด หรือเคลื่อนไหวเมาส์ หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

 

 

ปัญหา :  หน้าจอว่างเปล่า 

สาเหตุ :  คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep 

การแก้ปัญหา :  กดปุ่ม เปิดเครื่องด่วน หน้าจอปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

 

 

ปัญหา :  จอภาพร้อนเกินไป 

สาเหตุ :  พื้นที่สำหรับระบายอากาศไม่เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

การแก้ปัญหา :  เว้นพื้นที่ให้มีข้องระบายอากาศอย่างน้อย 3 นิ้ว (7.6ซม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มี อะไรปิดอยู่ด้านบนของจอภาพที่ขัดขวางการหมุนเวียนของอากาศ 

 

 

 

----------------------------------------------------

 เมาส์ 

ปัญหา :  เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว 

สาเหตุ :  สายเมาส์เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ 

การแก้ปัญหา :  ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น

 

 

ปัญหา :  เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว 

สาเหตุ :  ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ หรือ ติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง 

การแก้ปัญหา :  ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของเมาส์ที่ถูกต้อง จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ให้คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหน้าต่าง Control Panel ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แล้วคลิกที่แท็บ General 

 

 

 

----------------------------------------------------

 เครื่องพิมพ์ 

ปัญหา :  เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน 

สาเหตุ :  ไม่ได้เสียบสายไฟของเครื่องพิมพ์ หรือไม่ได้เสียบสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ 

การแก้ปัญหา :  ตรวจสอบปลายทั้งสองด้านของเครื่องพิมพ์ และสายไฟของเครื่องพิมพ์ว่ามีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่ อย่างถูกต้องและแน่นหนา

 

 

ปัญหา :  เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ 

สาเหตุ :  ไม่ได้เปิดเครื่องพิมพ์ 

การแก้ปัญหา :  เปิดเครื่องพิมพ์

 

 

ปัญหา :  เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ 

สาเหตุ :  เครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในโหมด ออนไลน์ 

การแก้ปัญหา :  ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในโหมดออนไลน์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องมีปุ่มหรือ ตัวควบคุมอยู่บนแผงด้านหน้าสำหรับเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมดออนไลน์และโหมดออฟไลน์ ถ้าเครื่องพิมพ์มีปุ่มหรือสวิตช์ ออนไลน์/ออฟไลน์ ให้เลือก ออนไลน์

 

 

ปัญหา :  เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นขยะ 

สาเหตุ :  ไม่ได้ติดตั้งหรือเลือกไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง 

การแก้ปัญหา :  ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและเลือกไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง ไดรเวอร์ที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์มักจะระบุโดยชื่อของเครื่องพิมพ์

 

 

ปัญหา :  เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นขยะ 

สาเหตุ :  สายไฟของเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม 

การแก้ปัญหา :  ให้อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ แล้วเชื่อมต่อสายไฟใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

----------------------------------------------------

 หน่วยความจำ 

ปัญหา :  เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 

สาเหตุ :  คอมพิวเตอร์โมดูลหน่วยความจำผิดชนิด 

การแก้ปัญหา :  การใช้โมดูลหน่วยความจำอื่นอาจมีผลทำให้การเริ่มระบบยากขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้หน่วยความจำ EDO 60 นาโนวินาที

 

 

ปัญหา :  หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม 

สาเหตุ :  หน่วยความจำไม่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกอย่างเหมาะสมสำหรับโปรแกรม 

การแก้ปัญหา :  โปรแกรมจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำจำนวนหนึ่งในการรัน ปิดโปรแกรม ใด ที่กำลังใช้อยู่เพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเท่าใด ให้อ่าน เอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมนั้น

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory 

สาเหตุ :  ค่าคอนฟิเกอเรชันของหน่วยความจำตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง , หน่วยความจำไม่พอในการรัน 

การแก้ปัญหา :  ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่ อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรมเพื่อดูข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำ คุณอาจต้องซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

 

 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า Insufficient memory 

สาเหตุ :  หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เหลือไม่เพียงพอที่จะรัน โปรแกรม 

การแก้ปัญหา :  โปรแกรมบางอย่างจะแอกทีฟอยู่ในแบ็กกราวนด์เมื่อเราเปิดขึ้นมา โปรแกรมเหล่านี้ใช้หน่วยความจำบางส่วนถึงแม้ว่าจะรันอยูในแบ็กกราวด์ก็ตาม 

 

 

-------------------------------------------------------

 แฟกซ์/โมเดม 

ปัญหา :  แฟกซ์/โมเด็มไม่ตอบสนองต่อซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็ม 

สาเหตุ :  ไม่ได้ต่อแฟกซ์/โมเด็มอยู่อย่างเหมาะสม 

การแก้ปัญหา :  ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ต่อแฟกซ์/โมเด็มไว้อย่างแน่นหนา และสายโทรศัพท์ เสียบอยู่ที่เต้าเสียบที่ฝาผนังอย่างแน่นหนา

 

 

ปัญหา :  แฟกซ์/โมเด็มไม่ตอบสนองต่อซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็ม 

สาเหตุ :  มีการกำหนดอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวให้กับพอร์ตอนุกรม 

การแก้ปัญหา :  ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นใช้พอร์ตอนุกรมเดียวกับแฟกซ์/โมเด็ม

 

 

ปัญหา :  การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก 

สาเหตุ :  แฟกซ์/โมเด็มอาจจะเกิความขัดแย้งกับโปรแกรมอื่น 

การแก้ปัญหา :  โปรแกรมบางอันอาจจะขัดแย้งกับซอฟต์แวร์แฟกซ์/โมเด็มในตัวของคอมพิวเตอร์ให้ออกจากโปรแกรมใด ที่คุณกำลังรัน แต่ไม่ได้ใช้งานอยู่

 

 

ปัญหา :  การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก 

สาเหตุ :  เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นวางหู 

การแก้ปัญหา :  หมุนหมายเลขแฟกซ์ใหม่สายโทรศัพท์มี

 

 

ปัญหา :  การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก 

สาเหตุ :  เสียงดังมาก และการโทรศัพท์ถูกตัด 

การแก้ปัญหา :  หมุนหมายเลขแฟกซ์ใหม่ ถ้าปัญหายังคงเกิดอยู่ ให้ตรวจสอบกับ องค์การ โทรศัพท์โดยปกติจะมีฟิลเตอร์ให้มาเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนในสาย นอกจากนั้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อโทรศัพท์ และแฟกซ์/โมเด็ม ถ้าสายที่ต่ออยู่หลวม แม้ว่าเล็กน้อย ก็อาจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนในสายได้

 

 

ปัญหา :  การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก 

สาเหตุ :  คุณมีสายเรียกซ้อน (Call Waiting) รออยู่ในสายโทรศัพท์ของคุณ สายเรียกซ้อนเข้ามานี้ จะตัดการเชื่อมต่อของโมเด็ม 

การแก้ปัญหา :  ในบางพื้นที่ บริการับสายเรียกซ้อนสามารถยกเลิกได้โดยการกด *70 ,ก่อนที่จะหมุน

 

 

ปัญหา :  การสื่อสารด้วยแฟกซ์/โมเด็มเป็นไปอย่างยากลำบาก 

สาเหตุ :  โทรศัพท์พ่วงบนสายโทรศัพท์เดียวกัน 

การแก้ปัญหา :  ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับสายโทรศัพท์เดียวกันกับยกหูขึ้นแฟกซ์/โมเด็มวางอยู่ อย่างเหมาะสม

 

 

ปัญหา :  ไม่มีเสียงสัญญาณดังขึ้นขณะที่ต่อโมเด็มอยู่ 

สาเหตุ :  คอมพิวเตอร์ใช้โมเด็ม K56flex 

การแก้ปัญหา :  ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมแพครุ่นเพรสซาริโอ 4500ที่มาพร้อมกับ โมเด็ม K56flex คุณจะไม่ได้ยินสัญญาณใด ในขณะที่ กำลังเชื่อมต่อโมเด็มข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสของคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

----------------------------------------------------

 ระบบเสียง 

ปัญหา :  คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง 

สาเหตุ :  มีการปิดระบบเสียง 

การแก้ปัญหา :  คลิกที่ไอคอน Speaker บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์ เมื่อบ็อกซ์ควบคุมระดับเสียง ปรากฏตรวจดูให้แน่ใจว่าเช็คบ็อกซ์ Mute ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่มีการลดระดับเสียงให้เบาเพิ่ม ระดับเสียงโดยการกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+)ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ลำ โพงไม่ได้รับการ เชื่อมต่ออย่าง ตรวจดูให้แน่ในว่าลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แน่นหนาหรือไม่ 

 

 

 

----------------------------------------------------

 ไวรัส

"ไวรัสของคอมพิวเตอร์" เป็นรหัสคำสั่งการของซอฟต์แวร์ที่ทำความเสียหายหรือลบข้อมูล ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะติดไวรัสเมื่อใส่ซอฟต์แวร์หรือไฟล์ที่มีไวรัสลงไปในคอมพิวเตอร์ ดิสเกตต์จากเพื่อน หรือที่ได้มาจากการติดต่อธุรกิจมักจะเป็นแหล่งกำเนิดไวรัส อาการที่บ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสมีดังนี้

1. มีตัวอักษรแปลก หรือข้อความหยาบ ปรากฎอยู่บนหน้าจอ

2. มีข้อความแสดงการผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ หน่วยความจำ หรือซอฟต์แวร์

3. ไฟล์และไดเรคทอรีเกิดความเสียหาย

 

บริการออนไลน์เชิงพาณิชย์และผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะตรวจจับไวรัสอย่างเข้มงวด และมักจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีใดที่แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์

 

มีบริษัทมากมายที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ค้นหาและป้องกันไวรัส คุณควรจะมีเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์เหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้รับการอัปเดตอยู่บ่อย เนื่องจากผู้สร้างและเผยแพร่ไวรัส ซึ่งถือเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศจะอัปเดตโปรแกรมไวรัสอยู่เป็นประจำด้วยเช่นกัน ให้ถามหาซอฟต์แวร์ค้นหาและป้องกันไวรัสล่าสุดจากร้านค้าคอมพิวเตอร์ใกล้บ้านของคุณ

ข้อมูลจาก : http://www.supermixs.com

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.