รายละเอียดสินค้า

BatteryLenovo(ORG)(L18C3PF1,L18M3PF1)L340-15/17IRH